Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Ngọc Anh Trần
29 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Người hút thuốc: Không
  • Thói quen uống: Không
  • Giáo dục: Không trả lời

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước