Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
MrTam
31 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam

Về tôi

Im 30 and i just need a friend who enjoy the life with me. Not a lover.

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Bạn bè, Phiêu lưu, Tri kỷ, Công việc
  • Người hút thuốc: Không
  • Thói quen uống: ok
  • Giáo dục: Thương mại/ Kỹ thuật
  • Thu nhập: Thu nhập trung bình
  • Chiều cao: 179 cm (5' 10") Cân năng: 71 kg (157 lb) Tầm vóc: Thể dục

Đất nước đã tới thăm

VietnamJapan
Hiển thị trước