Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Athelstan
35 years old, Hanoi, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Người hút thuốc: ok
  • Thói quen uống: ok
  • Thu nhập: Không có thu nhập ổn định
  • Tầm vóc: Mảnh khảnh

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước