Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Anh Thu
31 years old, Da Nang, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Tôi nói: tiếng Anh, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Bạn bè, Phiêu lưu, Tri kỷ, Công việc
  • Người hút thuốc: Không
  • Thói quen uống: Đôi khi
  • Giáo dục: Đại học

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước