Chat and travel with fun!

This user is going to

Da Nang, Vietnam
18 March - 21 March 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Mình muốn tìm kiếm thêm bạn đồng hành hoặc các bạn địa phương. Nhóm mình hiện có 3 girls, chưa đến Đà Nẵng lần nào. Đây là lần đầu tiên, Đà Nẵng lại có nh địa điểm đẹp & nh nơi ăn uống rất ngon. Nếu có thêm bạn đồng hành hoặc thêm ng hướng dẫn sẽ vui hơn nữa.

Purpose of Travel: Beach break, Cruise, Sightseeing, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Kim Lệ Chỉ
28 years old, Ninh Thuan, Vietnam