Chat and travel with fun!

This user is going to

Chicago, United States
10 July - 30 July 2016

I'm looking for a: Man

Tôi rất muốn đến USA để thăm 2 gia đình người thân của tôi . Và thăm quan một số địa điểm du lịch ở đó

Purpose of Travel: Cruise, Sightseeing, Short/weekend break

Finances: I would like someone to pay for me

User info

Rose
26 years old, Nha Trang, Vietnam