Chat and travel with fun!

This user is going to

Hancock, United States
06 February - 18 March 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

tôi muốn làm quen vơi tât cả moi nguoi , toi chua di du lich bao giờ nên toi rât muon dc di , nhung toi lai ko biêt cụ thể đi như thế nào nên tôi muôn được ai đó hương dân.

Purpose of Travel: Beach break, Shopping trip

Finances: I would like someone to pay for me

User info

Phia Sau Hanh Phuc
26 years old, Bien Hoa, Vietnam