Chat and travel with fun!

This user is going to

American Canyon, United States
11 December - 01 January 2016

I'm looking for a: Man

tôi cần tìm một người bạn trai, nếu là người việt ở nơi đó càng tốt vì tôi không rành về tiếng anh cho lắm. Tôi muốn đi du lịch đến đất nước con người...và tìm một nửa của mình.

Purpose of Travel: Concert/festival, Foodie tour, Cruise, Sightseeing

Finances: I would like someone to pay for me

User info

Duyên Lý
20 years old, Bien Hoa, Vietnam