Chat and travel with fun!

This user is going to

Japan
24 December - 27 December 2015

I'm looking for a: Doesn't matter

tôi muốn gặp gỡ bạn bè nhiều người khác
tôi muốn đến việt nam,hàn quốc,nhật bản,mỹ,...
tôi muốn tham gia những hoạt động xã hội,bảo vệ môi trường,giúp đỡ những người gặp khó khăn

Purpose of Travel: Beach break, Sport, Foodie tour, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Hill Moon
20 years old, Bien Hoa, Vietnam