Chat and travel with fun!

This user is going to

Singapore
14 April - 18 April 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Là người làm DL nên tôi muốn đi và khám phá nhiều nơi trên thế giới nhưng đất nước gần nhất tôi muốn đi là Singapore.

Purpose of Travel: Cruise, Sightseeing, Shopping trip, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Le Hong Trang
27 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam