Chat and travel with fun!

This user is going to

American Canyon, United States
04 December - 29 February 2016

I'm looking for a: Man

Muốn gặp gỡ làm quen với mọi người từ 21 đến 25 tuổi
Thích được đi phượt bằng xe máy từ Bắc Vô Nam

Purpose of Travel: Road trip

Finances: I would like someone to pay for me

User info

Miu Miu Miu
22 years old, Hanoi, Vietnam