Chat and travel with fun!

This user is going to

Seoul, South Korea
01 December - 01 January 2018

I'm looking for a: Doesn't matter

-bạn bè ^^
-tạm thời là các nước khu vực Châu Á
-ưa thích ngắm cảnh - thiên nhiên
-đôi khi thích dạo quanh thành phố . :3

Purpose of Travel: Cruise, Road trip, Sightseeing, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

PhuongNguyen
21 years old, Da Nang, Vietnam