Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!

Người dùng này sẽ

Thailand
13 April - 17 April 2020

Tôi đang tìm kiếm một: Không thành vấn đề

Go to Songkran Festival - we will have a lot of fun. I have more 10 times go to Thailand and always excited to come back BKK. let's go!!!

Mục đích đi du lịch: Kỳ nghỉ tại bãi biển, Buổi biểu diễn/ festival, Ẩm thực, Chuyến đi mua sắm

Tài chính: Mỗi người tự trả cho anh ấy/ cô ấy

Thông tin thành viên

Nina Lee
34 years old, Hanoi, Vietnam