Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Tinh
28 tuổi Số nhiều: 28 tuổi, Ho Chi Minh City, Vietnam

Về tôi

Nghiêm túc

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Bạn bè
  • Thói quen uống: Không
  • Giáo dục: Trường học

Đất nước đã tới thăm

VietnamCambodia
Hiển thị trước