Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Dennis nguyễn
31 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam

Về tôi

Bên đây mình mới chơi lần đầu. Mình là Personal Trainer...Very nice too meet u....

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Bạn bè, Tri kỷ
  • Người hút thuốc: Đôi khi
  • Thói quen uống: ok
  • Thu nhập: Thu nhập trung bình
  • Chiều cao: 174 cm (5' 08") Tầm vóc: Thể dục

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước