Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Monza
34 years old, Hanoi, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Chiều cao: 171 cm (5' 07") Cân năng: 59 kg (130 lb)

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước