Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Đại Quang
19 years old, Bien Hoa, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Phiêu lưu, Tri kỷ
  • Người hút thuốc: ok
  • Thói quen uống: Đôi khi

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước