Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Nguyễn Thanh Tuyền
32 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Tôi nói: Tiếng Việt

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước