Trò chuyện và đi du lịch cùng niềm vui!
Hao Le
29 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thêm thông tin về tôi

  • Khuynh hướng giới tính: Tình dục khác giới
  • Tôi nói: tiếng Anh, Tiếng Việt
  • Tôi đang tìm kiếm Bạn bè
  • Người hút thuốc: Không
  • Thói quen uống: Không
  • Giáo dục: Đại học
  • Chiều cao: 155 cm (5' 01") Cân năng: 45 kg (99 lb) Tầm vóc: Thể dục

Đất nước đã tới thăm

Vietnam
Hiển thị trước