Chat and travel with fun!
Lê Quốc Trưởng
27 years old, Nha Trang, Vietnam

About me

Tôi là người hoà đồng và cởi mở, tôi muốn tìm kiếm những điều mới, những người bạn mới, những vùng đất, văn hoá, hương vị, món ăn, cảnh vật mới. Để luôn tận hưởng và trân trọng mỗi phút giây của cuộc sống.
Tôi có thể giao tiếp được tiếng Anh nhưng có vẻ nó không phải là điểm mạnh của tôi :)
I am sociable and open, I want to find new things, new friends, lands, culture, flavors, food, new scenes. To always enjoy and cherish every moment of life. I can speak in English but it doesn't seem to be my strong point :)

Just a few more things about me

  • I speak: English, Vietnamese
  • I'm looking for: Friends, Adventure, Soulmate
  • Smoker: No
  • Education: University
  • Height: 166 cm (5' 05") Weight: 64 kg (141 lb) Build: Average

Visited countries

Vietnam
Show previous