Chat and travel with fun!

This user is going to

California, United States
19 February - 22 February 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Tôi muôn gặp một nửa tình yêu của tôi
Có thể mang đến cho tôi hạnh phúc
Lo lắng cho tôi
Hào phóng. Phóng khoáng. Có những món quà bất ngờ tặng tôi

Purpose of Travel: Beach break, Cruise, Sightseeing, Shopping trip

Finances: I would like someone to pay for me

User info

Gloria Nguyễn
25 years old, Long An, Vietnam