Chat and travel with fun!

This user is going to

Da Lat, Vietnam
27 January - 27 January 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Vào 1 ngày k xa. Chắc có lẽ ra tết toi se vao da lat. Bạn ở đâu đà lạt vậy. Trước kia tôi ở liên nghĩa

Purpose of Travel: Business trip

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Duc Dautrung
28 years old, Daegu, South Korea