Chat and travel with fun!

This user is going to

Spain
08 January - 11 January 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

tôi muốn gặp gỡ bạn bè giao lưu và 1 chuyến đi ngắn ngày được học hỏi mọi thứ vầ tìm hiểu về văn hóa truyền thống

Purpose of Travel: Beach break, Concert/festival

Finances: I would like someone to pay for me

User info

ha mi
21 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam