Chat and travel with fun!

This user is going to

Nha Trang, Vietnam
30 January - 13 February 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Tôi muốn được biết những người bạn dễ gần,vui tính,phóng khoáng, và nếu là người có kinh nghiệm đi nhiều nơi,mong bạn sẽ không ngại chia sẻ với tôi. ^^

Purpose of Travel: Beach break, Concert/festival, Sightseeing, Short/weekend break

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Trần Thị Thanh Nhã
20 years old, Thu Duc, Vietnam