Chat and travel with fun!

This user is going to

Thailand
19 April - 23 April 2016

I'm looking for a: Doesn't matter

Muốn đc ăn các món cay ở bangkok và muốn ngắm đg phố. Muốn đc đi nước ngoài 1 lần với chi phí cho phép. :))))

Purpose of Travel: Cruise, Road trip, Sightseeing

Finances: Each person pays for himself/herself

User info

Nga
23 years old, Ho Chi Minh City, Vietnam