Chat and travel with fun!

This user is going to

Saigon, Vietnam
31 January - 07 February 2016

I'm looking for a: Woman

Ông muốn đến thăm thành phố Poznan xung quanh, hãy thử các món ăn dân tộc, đáp ứng một người phụ nữ - một người bạn

Purpose of Travel: Beach break, Foodie tour, Sightseeing, Shopping trip

Finances: I can pay for everyone

User info

Jan
46 years old, Poznan, Poland